20 آذر 1401

افزایش چند برابری ظرفیت استارتاپ ویزا

دولت کانادا  در ادامه گسترش مهاجران به کشور خود قصد دارد صدور استارتاپ ویزا را تا سال 2025  به 6000 هزار عدد برساند . پس از […]
13 آذر 1401

تصمیم دو سر برد برای کارگران و کارفرمایان کانادایی

  دولت کانادا در ادامه تصمیمات خود در خصوص مهاجران  قرار است از ژانویه 2023 به صورت موقت و دوساله به خانواده کارگران نیز مجوز کار […]